Norges Turmarsjforbund

Et forbund for folkesport!

Norges Turmarsjforbund var tidligere kjent som Norges Folkesportforbund, og er et frivillig drevet forbund som har som formål å fremme folkesport i Norge. Med folkesport regnes idrettsarrangementer som alle kan delta på, og hvor det ikke kåres vinnere basert på prestasjoner. De vanligste formene i Norge er turmarsjer og skirenn, men fjellvandringer, sykkelturer og svømmearrangementer kan også forekomme. Mange vil bli medlem for å komme seg i bedre form. Behovet for frivillige ved mange arrangementer er stort, og forbundet ønsker å tiltrekke seg flere som kan stille opp.

Noe av det beste med folkesport, er at man ikke trenger noe dyrt utstyr. Skal du delta på en turmarsj trenger du bare noen sportslige klær og et par gode sko.

Vandre i fjellet
Snøtur i Norge

Arrangementer under Norges Turmarsjforbund

NTF arrangerer tusenvis av turmarsjer og skirenn i løpet av et år. Til sistnevnte kan enkelte ha behov for å låne utstyr, og trenger du ski kan du ta kontakt med lokallaget innen noen dager før arrangementet.

NTF ønsker at alle skal kunne delta på våre arrangementer. De setter gjerne opp flere forskjellige løyper, slik at alle får en utfordring. Turene er ofte lagt opp slik at også rullestolbrukere og andre med handicap kan delta på turmarsjen, både med og uten sin egen assistent.

Tilknyttet internasjonale forbund

Norges Turmarsjforbund er underlagt det internasjonale turmarsjforbundet, Internationales Volkssportverbund. IVV har hovedsete i Tyskland, og har i over 50 år fasilitert samarbeid mellom forskjellige land. Når du deltar på en turmarsj får du som regel en liten pin eller en patch, og entusiaster samler slike fra hele verden.

Det internasjonale forbundet arrangerer også en europacup, hvor de regner inn 16 forskjellige «store» turmarsjer. Akkurat som her hjemme kåres ikke vinnere på grunnlag av prestasjon, og det viktigste er at man deltar på alle løpene. Deltar man på alle, får man en spesiell patch man kan sy på jakka eller ryggsekken.

Kom deg ut på tur!

Det er viktig å holde seg aktiv, og mye forskning viser at eldre som holder seg i bevegelse lever lengre og opplever mindre sykdom. Med tusenvis av arrangementer årlig er NTF en viktig bidragsyter til folkehelsen. Hvis du ønsker å bli medlem, kan du ta kontakt med et av de mange lokallagene i Norges Turmarsjforbund. Det varierer litt fra sted til sted hvordan dette organiseres.

I Midt-Norge står Norges Turmarsjforbund veldig sterkt, og om du liker å ta med hele familien ut på turmarsj, kan du bli medlem i form av et familiemedlemskap. Dette gir deg for eksempel grupperabatt på deltageravgiften, og dere får en ny og spennende aktiv hobby som alle kan være med på. NTF får folket i form!