Home » Blogg » Hva er folkesport?

Hva er folkesport?

  • av
folkesport i Norge
Nordic walking

I dagens samfunn er det mye fokus på å ha så mye fint som mulig, og i idretten er det hele tiden om å gjøre å prestere og bli bedre. Folkesporten har et annet syn på saken. Men, hva er folkesport? Det finnes mange former, men det viktigste er at det er åpent for alle, og man ikke konkurrerer.

Så, hva er folkesport? Norges Turmarsjforbund var tidligere kjent som Norsk Folkesportforbund, og har siden 70-tallet hatt tusenvis av arrangementer hvert år. Med lokallag over hele landet er det få som ikke har muligheten til å delta.

Norges Turmarsjforbund fremmer folkesport

Norges Turmarsjforbund arrangerer ikke bare turmarsjer. Som folkesport regnes også skirenn. Disse arrangeres gjerne mer spontant, og særlig i de større byene er det vanskelig å vite når snøen kommer og blir liggende. Skirenn-komiteer står som regel klare når det begynner å snø.

Du kan også oppleve at NTF arrangerer både sykkelturer, svømmearrangementer og fjellvandringer. I tillegg finner vi underholdende former for folkesport, som kassebil-løp og «Ta sjansen». Her måles man etter kreativitet og innsats, og selv om det måles på tid, er det ikke det viktigste.

Hva er folkesport?

Det viktigste kriteriet for å kalle et arrangement folkesport er at alle kan delta. De tre vanligste typene i Norge er som følger.

  • Turmarsj, med lite krevende turer i bebygde strøk
  • Vandring, hvor man beveger seg ut i naturen
  • Skirenn med forskjellige løyper som passer de fleste

Bedre folkehelse er god samfunnsøkonomi

Hva er folkesport? Vi snakker altså om å komme seg ut og bevege seg. Det er ikke så mye som skal til før man er i litt bedre form, og et folk som beveger seg får mindre helseplager.

Forskning har vist at det å sitte stille og være ensom er knyttet til en vesentlig høyere dødsrisiko enn både røyking og overdrevet alkoholforbruk. Folkesport gjør at mange kommer seg ut og beveger seg. Dette hjelper mange med å leve lengre og friskere liv, slik at de kan oppleve mer!